Alümina Silika Elyaf

Alumina Silika Elyaf

Alümina silika lifinin kristal fazları, alümina ve amorf SiO2 karışımı olan ince boyutlu kristallerdir. Bu kombinasyon alümina silika lifi esnekliği ve mükemmel gerilme mukavemeti sağlar. 1250 °C'den fazla maruz kalma durumunda, kristal fazlar a-alümina, p-alümina ve mullit gibi kararsız fazlara dönüşmeye başlar. Ek olarak, kristallerin boyutu daha da yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında büyüyor. Bu fenomen, alümina silika lifinin esnekliğinde ve gerilme mukavemetinde azalmaya neden olur. Örneğin, alümina silika lifinin mukavemet tutulması, 1250 °C'de 24 saat sonra yaklaşık %50'dir.

Gerçek durumlarda, alümina silika lifi 1250 °C'nin üzerinde kullanılabilir, bu da alümina silika lifi, kristal fazının değişmesine ve kristalin büyüyen boyutuna rağmen, birçok uygulamada kullanım için hala yeterli gerilme mukavemeti ve esneklik sağlar.

Önerdiğimiz maksimum sıcaklık, alümina silika lifi kullanımı ile ilgili çeşitli deneyimlerimize dayanmaktadır.

OTHER PRODUCTS
We use cookies on our website to support technical features that enhance the user experience. For detailed information click here.
Okey